Instytucja: 

KOLNO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KOLNO

  Twoja wiadomość

  Do: kolno@home.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:48

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:58.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez KOLNO

  Urząd Miasta Kolno zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2020 r. przekazał dane ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. po tym jak wyznaczony operator złożył stosowny wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania operatora, a do wniosku została dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej tj. Prezesa Rady Ministrów o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.

  Z poważaniem

  Katarzyna Zielińska

  Inspektor

  Urząd Miasta Kolno

  ul. Wojska Polskiego 20

  18-500 Kolno

  Tel. 86 278 94 30

  Fax 86 278 94 60