Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Informacja publiczna przez KORYCIN

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  27.04.2020 r. informuję, iż przekazywanie wszelkich danych osobowych, w tym
  dane wyborców mogą być przekazane, jeżeli istnieje podstawa prawna do
  takiego działania. Na dzień dzisiejszy dane nie zostały przekazane.
  Joanna Kulesa - Nasuta
  Sekretarz Gminy Korycin

  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Korycin w związku
  z realizacją zadań publicznych, wynikających z przepisów prawa. Szczegółowe
  informacje związane zarówno z ich przetwarzaniem i realizacją praw osób,
  których dane podlegają przetwarzaniu znajdują się na stronie BIP Urzędu w
  zakładce "ochrona danych".

  Załączniki

  • Klauzula__udost_inf_publicznej_13RODO.docx (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Informacja publiczna przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25053@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W odpowiedzi z 4.05.2020 r. napisali Państwo, że brak jest podstaw prawnych do przekazania danych Poczcie - chcemy upewnić się, że podtrzymali Państwo to stanowisko między 4 a 9 maja 2020 r.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Uzupełnienie informacji publicznej przez KORYCIN

  Informuję, że Gmina Korycin nie przekazała danych Poczcie Polskiej.

  Joanna Kulesa-Nasuta
  Sekretarz Gminy Korycin