Instytucja: 

KRYNKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: ***SPAM***Wniosek o informację publiczną przez KRYNKI

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: ***SPAM***Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:48

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:04.

 • odpowiedz na wniosek z dnia 27 04 2020r. przez KRYNKI

  Gmina Krynki do dnia 04 05 2020r nie przekazała Poczcie Polskiej S.A.
  informacji o wyborcach. W dniu 28 04 2020r. zostało przesłane do Poczty
  Polskiej pismo w celu uzupełnienia wniosku dotyczącego informacji o spisie
  wyborców.

 • Re: odpowiedz na wniosek z dnia 27 04 2020r. przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: ***SPAM***Wniosek o informację publiczną przez KRYNKI

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: ***SPAM***Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 11.05.2020 20:40

  odczytano w dniu 12.05.2020 07:57.

 • uzupełnienie odpowiedzi na wniosek. przez KRYNKI

  Gmina Krynki nie przekazała danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.