Instytucja: 

KULESZE KOŚCIELNE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 27 kwietnia 2020 roku przez KULESZE KOŚCIELNE

  Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych w załączeniu przesyła odpowiedź na
  wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

  --

  Paulina Grodzka

  Referent ds. Obsługi Rady Gminy

  Gmina Kulesze Kościelne
  ul. Główna 6
  18-208 Kulesze Kościelne
  tel. (+48 86) 4769 010
  www.kuleszek.pl

  Załączniki

  • lfgnmmkdlocmbkgj.png
  • odpowiedź_na_wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej_z_27_kwiet_GwwGn3E.pdf