Instytucja: 

MILEJCZYCE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez MILEJCZYCE

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
  kwiecień 2020 do "{{ email }}" <{{ email }}> z tematem "Wniosek
  o informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • informacja publiczna ORK.1431.16.2020 przez MILEJCZYCE

  Witam!
  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
  kwietnia 2020 r. dotyczący wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej Wójt Gminy Milejczyce informuje, iż Gmina przekazała informacje o
  wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  Pozdrawiam,
  Bogumiła Dietrich
  Sekretarz Gminy Milejczyce
  tel. 85 6579070 wew. 28

  Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej.
  >>RODO

 • Re: informacja publiczna ORK.1431.16.2020 przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_2AGRCLm.pdf
 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez MILEJCZYCE

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 18
  maj 2020 do "{{ email }}" <{{ email }}> z tematem "Wniosek o
  informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez MILEJCZYCE

  Witam!
  W odpowiedzi na zapytanie informujemy, ze zabezpieczony hasłem spis wyborców
  przesłaliśmy do Poczty Polskiej w dniu 28.04.2020 r. platformą ePUAP.

  Pozdrawiam,
  Bogumiła Dietrich
  Sekretarz Gminy Milejczyce
  tel. 85 6579070 wew. 28

  Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej.
  >>RODO

  >
  >
  >
  >
  > ------ Oryginalna wiadomość --------
  Od: {{ email }}
  Do: {{ email }}
  Data: 18 maj 2020 o 22:31
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27
  kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał
  dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki:
  * https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/33443/81397
  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-05-11 07:46:17.298817+00:00 z > adresu
  > {{ email }}: > Witam! W odpowiedzi na wniosek > o udostępnienie
  > informacji publicznej z dnia 27 > kwietnia 2020 r. > dotyczący wyborów
  > powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej > > Polskiej Wójt Gminy Milejczyce
  > informuje, iż Gmina przekazała > informacje o > wyborcach Poczcie Polskiej
  > S.A. Pozdrawiam, > Bogumiła Dietrich Sekretarz > Gminy Milejczyce tel. 85
  > 6579070 > wew. 28 Informuję, że Państwa dane > osobowe przetwarzane są > na
  > podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 > lit. f > ogólnego
  > rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 > kwietnia > 2016 r. – w
  > celu prowadzenia korespondencji > elektronicznej. >>RODO


  Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1
  lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia korespondencji
  elektronicznej.