Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Szanowni Państwo,
  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:
  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25090@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Fwd: odpowiedź na wniosek przez SEJNY

  Bardzo przepraszam w odpowiedzi (treść poniżej) udzielonej na Państwa
  wniosek wpisałam błędny adres. Urząd Miasta Sejny przed 9 maja 2020
  roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie  przekazał danych wyborców Poczcie
  Polskiej S.A.

  Z poważaniem

  Aneta Kimszal, 87/5162073
  Urząd Miasta Sejny

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: odpowiedź na wniosek
  Data: Thu, 30 Apr 2020 14:11:52 +0200
  Nadawca: Aneta Kimszal <sekretarz@um.sejny.pl>
  Adresat: sprawa-25090@fedorowanie.siecobywatelska.pl

  OSO.1431.21.2020

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. informuję, że na
  dzień dzisiejszy Urząd Miasta Sejny nie przekazał informacji o wyborcach
  Poczcie Polskiej S.A. Burmistrz Miasta Sejny zadeklarował pełną
  współpracę z Pocztą Polską w przypadku zaistnienia przesłanek prawnych
  do przekazania powyższych danych.

  Z poważaniem

  Aneta Kimszal, 87/5162073

  Urząd Miasta Sejny

  --
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), informuję: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sejny siedzibą w Sejnach, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, tel. kontaktowy: 87 5162 073, adres e-mail: sekretariat@um.sejny.pl Pełna klauzula informacyjna dotycząca praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się: na stronie: www.um.sejny.pl; http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/.