Instytucja: 

SEJNY

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez SEJNY

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_IRV3gYh.txt
 • Odpowiedź_Gmina Sejny przez SEJNY

  Pan/i

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Urząd Gminy Sejny w załączeniu przesyła odpowiedź Wójta Gminy na wniosek
  o udzielnie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 r.

  Z poważaniem:

  (-) Grzegorz Wiśniewski

  Sekretarz

  --
  Z wyrazami szacunku
  Sekretariat Gminy Sejny
  ul. Jerzego Grodzińskiego 1
  16-500 Sejny
  87 5162 045

  Załączniki

  • Odpowiedź_na_wniosek_Gmina_Sejny.pdf