Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SIEMIATYCZE

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@siemiatycze.eu
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:48

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:48.

 • udostępnienie informacji publicznej przez SIEMIATYCZE

  USC.5010.15.2020

  W nawiązaniu do wniosku z dnia 27.04.2020 w sprawie udostępnienia informacji
  publicznej, przesyłam w załączeniu wnioskowaną informację.

  Z poważaniem

  --

  Dorota Poniatowska

  Urząd Miasta Siemiatycze

  e-mail: dorota.poniatowska@siemiatycze.eu

  tel. 85 6565835

  http://siemiatycze.eu

  Załączniki