'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SUCHOWOLA

  Urząd Miejski w Suchowoli w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
  informację publiczną z dnia 27 kwietnia 2020 r.

  Z poważaniem,
  Józef Skorupski - Kierownik USC

  W dniu 2020-04-27 o 10:48, sprawa-25098@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Urząd Miejski w Suchowoli
  16-150 Suchowola
  Plac Kościuszki 5
  tel. (85) 72 29 400, fax (85) 72 29 419
  adres e-mail: sekretariat@suchowola.pl

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 7.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o przesłanie potwierdzenia, że ostatecznie do 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25098@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wszystko na jednej fakturze przez SUCHOWOLA

  Trzymaj rękę na pulsie budżetu na paliwo. Szczegóły.
  Paliwo, parking, płatne autostrady...
  Powiedz STOP rosnącym opłatom
  Przestaw się na KARTĘ PALIWOWĄ
  kartę paliwową
  Zamów swoją kartę
  Śledź wydatki na platformie
  Zapomnij o papierowych paragonach
  Dbaj o budżet
  Skróć czas rozliczeń księgowych

  Masz prawo do dostępu, do sprostowania, do sprzeciwu oraz wyrażenia zgody, do których masz dostęp na tej stronie: Karta danych osobowych.
  Otrzymujesz tę wiadomość na swój adres e-mail, ponieważ znajdujesz się na naszej liście złożonej z liderów i profesjonalistów.
  ASCPM - 5 Avenue du Général de Gaulle - Saint Mandé - France - R.C.S. 814 073 060 CRETEIL
  Kliknij ten link aby zatrzymać otrzymywanie wiadomości pod tym adresem kartę paliwową.