Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZUCZYN

  OG.1431.41.2020

  Burmistrz Szczuczyna  odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej złożony 27 kwietnia 2020 r. informuje, że nie zostały
  przekazane informacje o wyborcach Gminy Szczuczyn Poczcie Polskiej S.A.

  Z poważaniem

  --
  Jadwiga Jolanta Budzińska
  Sekretarz Gminy
  Urząd Miejski w Szczuczynie
  plac 1000-lecia 23
  19-230 Szczuczyn
  tel. 86 273 50 80 wew. 213
  .........................
  Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pod adresem:
  http://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html