'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BUKOWIEC

  Twoja wiadomość

  Do: administracja@bukowiec.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:40

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:52.

 • odp. na wniosek o udostępnienie informacji przez BUKOWIEC

  Dzień dobry,

  odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 27
  kwietnia br. informujemy, że w gminie Bukowiec przedmiotowy wniosek Poczty
  Polskiej SA jest obecnie analizowany.

  Pozdrawiam

  Wojciech Kulikowski

  Urząd Gminy Bukowiec

  Tel. 52 3309310, 52 3309330

  e-mail: administracja@bukowiec.pl <mailto:administracja@bukowiec.pl>

  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Bukowiec, ul. Dr Fl.
  Ceynowy 14, 86 - 122 Bukowiec, tel. 52/33 093 10. Kontakt z Inspektorem
  Ochrony Danych Osobowych pod nr tel. 52/33 093 27, e-mail: rodo@bukowiec.pl
  <mailto:rodo@bukowiec.pl> . Więcej informacji na temat ochrony danych
  osobowych: www.bip.bukowiec.pl/ochrona-danych-osobowych/
  <http://bip.bukowiec.pl/ochrona-danych-osobowych/>

 • Re: odp. na wniosek o udostępnienie informacji przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23453@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BUKOWIEC

  Twoja wiadomość

  Do: administracja@bukowiec.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 13.05.2020 22:09

  odczytano w dniu 14.05.2020 07:22.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez BUKOWIEC

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłamy skan pisma.

  Urząd Gminy Bukowiec

  Tel. 52 3309310, 52 3309330

  e-mail: administracja@bukowiec.pl <mailto:administracja@bukowiec.pl>

  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86 – 122 Bukowiec, tel. 52/33 093 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod nr tel. 52/33 093 27, e-mail: rodo@bukowiec.pl <mailto:rodo@bukowiec.pl> . Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych: www.bip.bukowiec.pl/ochrona-danych-osobowych/ <http://bip.bukowiec.pl/ochrona-danych-osobowych/>

  Załączniki

 • Dramatyczny krzyk Dominika o pomoc przez BUKOWIEC