Instytucja: 

Bydgoszcz

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Bydgoszcz

  Twoja wiadomość

  Do: Urząd Miasta Bydgoszczy
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 19 maja 2020 23:44:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 20 maja 2020 15:29:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • PD: Wniosek o informację publiczną przez Bydgoszcz

  Bydgoszcz, dnia 21 maja 2020 r.

  BKS.I.1431.192.2020

  Szanowna Pani

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wystosowane przez Panią zapytanie zakresie jn. informuję, iż zgodnie ze stanowiskiem Unii Metropolii Polskich Urząd Miasta Bydgoszczy nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Jednocześnie uprzejmie informuję, iż tut. Urząd wyjaśnia sprawę zapytania z dnia 27.04.2020 r. - wstępna analiza nie wykazała wpływu przedmiotowego wniosku na adres: {{ email }}<mailto:{{ email }}>.

  z poważaniem

  Rafał Rospenda
  Biuro Komunikacji Społecznej
  Urząd Miasta Bydgoszczy
  e-mail: {{ email }}

  Załączniki

  • image001_pSfeRPw.jpg
  • Stanowisko_UMP.pdf