Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZBÓJNA

  Twoja wiadomość

  Do: ugzbojna@lo.home.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:48

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:25.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez ZBÓJNA

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek na udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Zbójna, zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego przekazał informacje ze spisu wyborców Poczcie Polskiej.

  Z poważaniem

  Tomasz Chojnowski

  Sekretarz Gminy

  Tel. 862140060

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25125@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_937dDfJ.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZBÓJNA

  Twoja wiadomość

  Do: ugzbojna@lo.home.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-06-24 11:13

  odczytano w dniu 2020-06-24 11:30.

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez ZBÓJNA

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek, uprzejmie informuję, że dane zostały przekazane w dniu 29.04.2020 r. o godz. 9.00.

  Z poważaniem

  Tomasz Chojnowski

  Sekretarz Gminy

  Tel. 862140060

  Gmina Zbójna

  ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, tel/fax 048 086 214 00 29 lub 214 00 60,

  e-mail: ugzbojna@lo.home.pl,

  Załączniki

  • image001_a25Jnm5.png (nieskanowany) Skanuj