'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez BIAŁOŚLIWIE

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: ug@bialosliwie.net
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-27 10:49

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Wniosek o informację publiczną ( Wybory ) - odpowiedź przez BIAŁOŚLIWIE

  Witam, w załączeniu, jak w temacie.

  --

  *Pozdrawiam*

  *Marlena Hajman
  Zastępca Wójta Gminy Białośliwie*
  ul. Ks. Kordeckiego 1
  89-340 Białośliwie
  ------------------------------------------------------------------------

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
  poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
  z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
  Administratorem Państwa danych jest *Wójt Gminy Białośliwie, ul. Księdza
  Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie, tel. 67-287-69-10, e-mail:
  ug@bialosliwie.net.*

  Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie: klauzula
  informacyjna <http://bip2.bialosliwie.pl/content.php?cms_id=1057>.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną ( Wybory ) - odpowiedź przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 6.05.2020 r. na wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020 r. mam prośbę o potwierdzenie, czy Poczta Polska przed 9.05.2020 r. uzyskała od Państwa hasło do zaszyfrowanego pliku z danymi wyborców?

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_ugvxKQX.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez BIAŁOŚLIWIE

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: ug@bialosliwie.net
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-06-23 21:47

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Informacja publiczna - odpowiedź przez BIAŁOŚLIWIE

  W załączeniu, jak w temacie.

  --

  *Pozdrawiam*

  *Marlena Hajman
  Zastępca Wójta Gminy Białośliwie*
  ul. Ks. Kordeckiego 1
  89-340 Białośliwie
  ------------------------------------------------------------------------

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
  poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
  z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
  Administratorem Państwa danych jest *Wójt Gminy Białośliwie, ul. Księdza
  Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie, tel. 67-287-69-10, e-mail:
  ug@bialosliwie.net.*

  Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie: klauzula
  informacyjna <http://bip2.bialosliwie.pl/content.php?cms_id=1057>.

  Załączniki