Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez DUSZNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@duszniki.eu
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:49

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:54.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez DUSZNIKI

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 27 kwietnia br.

  Z poważaniem

  Emilia Gogołkiewicz-Kołecka

  Inspektor ds. administracyjnych i ochrony danych osobowych

  Urząd Gminy Duszniki

  Te. 61 29 19 075 wew. 110

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

  Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie <http://www.duszniki.eu/ochrona-danych-osobowych> http://www.duszniki.eu/ochrona-danych-osobowych

  Załączniki