Instytucja: 

GOSTYŃ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez GOSTYŃ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 27.04.2020 10:49

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o27.04.2020 10:50

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOSTYŃ

  O.1431.30.2020

  Stowarzyszenie
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Szanowni Państwo,
  w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
  kwietnia 2020 r. w załączniku przesyłam odpowiedź.
  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
  Z poważaniem
  --
  //Ewa Dąbrowska-Gulcz //
  Urząd Miejski w Gostyniu
  Wydział Organizacyjny
  ul. Wrocławska 256 pok. nr 13
  tel. 65 5752113/
  __________________________________________________/
  /
  Wiadomość ta zawiera informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej
  wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub
  jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż
  te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku
  otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i
  wykasować wiadomość./
  Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia, dane osobowe
  będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia
  korespondencji. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w
  Biuletynie Informacji Publicznej www.biuletyn.gostyn.pl
  <https://biuletyn.gostyn.pl/artykul/297/10042/dane-osobowe>.

  Załączniki

  • 1431_30_2020_odpowiedz.pdf
  • KlauzulaInformacyjna.docx