Instytucja: 

JARACZEWO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez JARACZEWO

  Uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy nie zostały przekazane listy
  wyborców z Gminy Jaraczewo.

  Dalsze decyzje uzależnione będą od rozwoju sytuacji prawnej.

  Olga Kaczmarek

  Sekretarz Gminy

  W dniu 2020-04-27 o 10:49, {{ email }} pisze:
  --
  Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
  ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo
  tel 62 7473102, 62 7474102, 62 7408002
  fax 62 7473102
  www.jaraczewo.pl, {{ email }}
  www.jaraczewo.bip.net.pl

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez JARACZEWO

  Informuję, że Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo przed 9 maja 2020 roku *nie
  przekazał list* wyborczych Poczcie Polskiej.

  Z poważaniem

  Olga Kaczmarek

  Sekretarz gminy

  W dniu 2020-05-13 o 22:16, {{ email }} pisze:
  --
  Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
  ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo
  tel 62 7473102, 62 7474102, 62 7408002
  fax 62 7473102
  www.jaraczewo.pl, {{ email }}
  www.jaraczewo.bip.net.pl

 • informacja publiczna - spisy wyborców przez None

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam informację publiczną dot. przekazania Poczcie
  Polskiej danych ze spisów wyborców.

  Załączniki

  • 20200514120722.pdf