'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KOMORNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@komorniki.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:49

  odczytano w dniu 2020-04-28 08:13.

 • Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez KOMORNIKI

  Dzień dobry

  Przesyłam skan odpowiedzi Wójta Gminy Komorniki na Państwa wniosek o dostęp
  do informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 r.

  Z poważaniem

  Olga Karłowska

  Sekretarz Gminy Komorniki

  tel. +48 (61) 8 100 643

  e-mail: <mailto:sekretarz@komorniki.pl> sekretarz@komorniki.pl

  Urząd Gminy Komorniki

  ul. Stawna 1

  62-052 Komorniki

  tel. +48 (61) 8 107 751

  fax. +48 (61) 8 107 985

  e-mail: <mailto:sekretariat@komorniki.pl> sekretariat@komorniki.pl

  <http://www.komorniki.pl/> www.komorniki.pl

  komorniki

  Ta wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części poufne
  i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli wiadomość
  niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić nadawcę
  wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo zamierzonym i/lub
  właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą jej Państwo używać,
  ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani korzystać z niej.

  Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy
  Komorniki, ul. Stawna 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
  Osobowych: e-mail: <mailto:inspektor@rodo-krp.pl> inspektor@rodo-krp.pl,
  tel. +48 792 304 042.

  Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu
  i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania
  sprawy i prowadzenia korespondencji i/lub w innych celach. Pani/Pana dane
  osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz
  czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać
  przekazane do innych podmiotów.

  Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz
  pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem:
  <https://www.komorniki.pl/asp/pliki/aktualnosci/obowiazek_informacyjny_-_kli
  ent_jst_ost.pdf>
  https://www.komorniki.pl/asp/pliki/aktualnosci/obowiazek_informacyjny_-_klie
  nt_jst_ost.pdf

  Załączniki