Instytucja: 

KOŚCIAN

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

6

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja publiczna przez KOŚCIAN

  Renata Noskowiak
  Urząd Stanu Cywilnego

  Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim Kościana jest: Burmistrz Miasta Kościana , Al. Tadeusza Kościuszki 22 , 64-000 Kościan.
  Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: {{ email }} telefon: 65 512 28 22 .
  Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w Kancelarii/sekretariacie Urzędu Miejskiego Kościana oraz na http://bip.koscian.pl/

  Załączniki

 • Re: informacja publiczna przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  4.05.2020 r. przekazali Państwo informacje, że dane nie zostały przekazane Poczcie - jednak chcielibyśmy się upewnić, że podtrzymali Państwo swoje stanowisko do wejścia w życie w.w. ustawy. Na Państwa stronie nie znaleźliśmy aktualniejszych informacji niż te z 29.04.2020 r.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • informacja publiczna przez KOŚCIAN

  Renata Noskowiak
  Urząd Stanu Cywilnego

  Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim Kościana jest: Burmistrz Miasta Kościana , Al. Tadeusza Kościuszki 22 , 64-000 Kościan.
  Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: {{ email }} telefon: 65 512 28 22 .
  Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w Kancelarii/sekretariacie Urzędu Miejskiego Kościana oraz na http://bip.koscian.pl/

  Załączniki

 • informacja publiczna2 przez KOŚCIAN

  Renata Noskowiak
  Urząd Stanu Cywilnego

  Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim Kościana jest: Burmistrz Miasta Kościana , Al. Tadeusza Kościuszki 22 , 64-000 Kościan.
  Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: {{ email }} telefon: 65 512 28 22 .
  Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w Kancelarii/sekretariacie Urzędu Miejskiego Kościana oraz na http://bip.koscian.pl/

  Załączniki