Instytucja: 

KRAMSK

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez KRAMSK

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-04-27 10:49

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-04-27 11:49

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez KRAMSK

  SG.1431.15.2020

  Kramsk, 29 kwietnia 2020 r.

      Odpowiadając na złożony, w dniu 27 kwietnia 2020 r., wniosek o
  udzielenie informacji publicznej, informuję, że nie przekazano Poczcie
  Polskiej S.A. danych ze spisu wyborców, sporządzonego oraz
  aktualizowanego przez Gminę Kramsk, na podstawie prowadzonego rejestru
  wyborców. Ponadto informuję, że dnia 28 kwietnia 2020 r. wystosowano do
  Prezesa Rady Ministrów wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z
  wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji BPRM.4820.2.3.2020 z dnia 16
  kwietnia 2020 r.

  Z poważaniem

  Anika Rabe-Biegniewska
  inspektor ds. społeczno-obywatelskich
  tel. 63 247 00 04 w. 213
  {{ email }}

  Urząd Gminy Kramsk
  ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk
  tel. 63 247 00 04
  fax. 63 247 03 11
  www.gminakramsk.pl