Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Udostępnienie informacji publicznej przez None

  Dzień dobry,

  W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
  Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  Pozdrawiam,

  Anna Polaszek

  Podinspektor

  Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi

  Ul. Rynek 1

  63-840 Krobia

  Tel. 65 57-11-111

  Załączniki

 • Udostępnienie informacji publicznej przez KROBIA

  Dzień dobry,

  W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
  Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  Pozdrawiam,

  Anna Polaszek

  Podinspektor

  Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi

  Ul. Rynek 1

  63-840 Krobia

  Tel. 65 57-11-111

  Załączniki

 • Re: Udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25206@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KROBIA

  Twoja wiadomość

  Do: krobia@krobia.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 11.05.2020 13:18

  odczytano w dniu 11.05.2020 13:51.

 • uzupełnienie odpowiedzi na wniosek przez KROBIA

  Dzień dobry,

  W załączeniu uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej dot. przekazania Poczcie Polskiej danych wyborców.

  Pozdrawiam,

  Anna Polaszek

  Podinspektor

  Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi

  Ul. Rynek 1

  63-840 Krobia

  Tel. 65 57-11-111

  Załączniki