Instytucja: 

KRZYKOSY

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź - informacja publiczna przez KRZYKOSY

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 27
  kwietnia 2020 r.

  Pozdrawiam,

  Milenia Poll

  Inspektor ds. ogólnych

  Urząd Gminy w Krzykosach
  63-024 Krzykosy, ul. Główna 37
  tel. 61 285 15 14 wew. 110

  fax 61 285 15 92
  email {{ email }}

  Klauzula poufności

  Ta wiadomość wraz z załącznikami zawarta w tej transmisji jest przeznaczona
  tylko dla określonego adresata. Może ona zawierać zastrzeżone i poufne
  informacje, i jeżeli to nie Ty jesteś wskazanym odbiorcą, nie możesz
  kopiować, rozpowszechniać lub podejmować żadnych czynności w oparciu o nią.
  Jeżeli otrzymałeś tę transmisję przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne
  poinformowanie nadawcy poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie skasowanie
  tej wiadomość.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że w przypadku
  przetwarzania danych osobowych Administratorem otrzymanych danych osobowych
  jest Urząd Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy. Informacje
  szczegółowe zawarte zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
  Urzędu. Dziękujemy.

  Załączniki

  • image001_ECaSumq.png
  • 1530_200507131859_001.pdf