'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25216@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Udostępnienie informacji publicznej - Gmina Lądek przez LĄDEK

  Dzień dobry,

  z nawiązaniu do złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
  Urząd Gminy Lądek w załączeniu przekazuje odpowiedź na pytanie zawarte
  we wniosku.

  Jednocześnie bardzo prosimy o odpowiedź zwrotną, celem potwierdzenia
  otrzymania niniejszej informacji.

  Pozdrawiam

  --
  z poważaniem

  Monika Skrzypczak - Młodszy Referent ds. obsługi sekretariatu i organizacji

  Tel. 63 276 35 12 w 71
  e-mail: monika.skrzypczak@gminaladek.pl

  Urząd Gminy Lądek
  ul. Rynek 26
  tel. 63 276 35 12, fax. 63 276 38 69
  e-mail: gmina@gminaladek.pl
  strona www: www.gminaladek.pl
  strona BIP: www.bip.gminaladek.pl

  Obowiązek informacyjny:
  • Administrator: Wójt Gminy Lądek z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lądku (ul. Rynek 26, 62-406 Lądek).
  • Inspektor: adres e-mail: iod@comp-net.pl
  • Pełna treść obowiązku informacyjnego: http://bip.gminaladek.pl/?bip=1&cid=211&bsc=N

  Załączniki

 • Re: Udostępnienie informacji publicznej - Gmina Lądek przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  potwierdzam otrzymanie odpowiedzi na wniosek.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego