Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez LISKÓW

  W odpowiedzi na maila uprzejmie informuję, że na dzień 27 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Lisków nie przekazał informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. Jednocześnie informuję, że termin na przekazanie mija jutro.

  Katarzyna Włodarczyk

  Sekretarz Gminy

  URZĄD GMINY W LISKOWIE

  ul. ks. Wacława Blizińskiego 56

  62-850 Lisków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie

  tel.: 62 76 34 114, fax: 62 76 34 021

  email: gmina@liskow.pl

  Załączniki

  • image001_sUt2lz7.jpg (nieskanowany) Skanuj
 • Odp. Wniosek o informację publiczną przez LISKÓW

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  Odpowiadając na Państwa wniosek przesłany dnia 27.04.2020 r. o
  udostępnienie informacji publicznej czy zostały przekazane informacje o
  wyborcach Poczcie Polskiej S.A., uprzejmie informujemy, że Gmina Lisków
  do dziś, tj. 29.04.2020 r. nie przekazała Poczcie Polskiej S.A. wyżej
  wymienionych informacji.

  Co do zamiaru przekazania przedmiotowych informacji przed przyjęciem
  ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., informuję,
  że w dobie dynamicznie zmieniającego się prawa, nie jesteśmy w stanie
  przewidzieć przyszłej sytuacji prawnej.

  Lisków, dnia 29 kwietnia 2020r.

  --
  Z poważaniem:
  Jadwiga Kaczmarek

  Urząd Gminy w Liskowie
  ul. ks. Wacława Blizińskiego 56
  62-850 Lisków pow. kaliski woj. wielkopolskie
  KT 3007062
  tel. (62)7634806
  e-mail: ewidencja.ludnosci@liskow.pl

  ===================================================================================================

 • Re: Odp. Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25220@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odp FW: Wniosek o informację publiczną przez LISKÓW

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

  Dzień dobry
  Odpowiadając na Państwa wniosek przesłany dnia 12-05-2020 r. o
  doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z dnia 27 kwietnia
  br. i przekazanie informacji, uprzejmie informujemy, że przed 9 maja
  2020r., tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej zarządzonych w 2020 Gmina Lisków nie przekazała danych
  wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Lisków, dnia 12 maja 2020r.

  --
  Z poważaniem:
  Jadwiga Kaczmarek

  Urząd Gminy w Liskowie
  ul. ks. Wacława Blizińskiego 56
  62-850 Lisków pow. kaliski woj. wielkopolskie
  KT 3007062
  tel. (62)7634806
  e-mail: ewidencja.ludnosci@liskow.pl

  ==========================================================================================================