Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MALANÓW

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@malanow.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:49

  odczytano w dniu 27.04.2020 12:33.

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez MALANÓW

  SE.1431.13.2020.ŁN

  Stowarzyszenie

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  sprawa-25227@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W odpowiedzi na Państwa wniosek, który wpłynął do tut. urzędu w dniu 27.04.2020 r., informuję, że informacje o wyborcach nie zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.

  Z poważaniem

  Łukasz Nowak

  Sekretarz Gminy

  <mailto:kierownikro@malanow.pl> sekretarz@malanow.pl

  +48 667 022 663

  Urząd Gminy w Malanowie

  +48 (63) 288-30-83 wew. 22

  <http://www.malanow.pl/> www.malanow.pl

  Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może zawierać informacje zastrzeżone oraz prawnie chronione. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym adresatem, prosimy o poinformowanie nadawcy o tym fakcie i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami z wszelkich komputerów.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że Administratorem zbieranych i przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Malanowie jest Wójt Gminy Malanów z siedzibą, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z którą można skontaktować się pod adresem mailowym inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz w celu realizacji umów z kontrahentami- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane będą do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Szczegółowa klauzula informacyjna umieszczona została na stronie internetowej pod adresem: http://bip.malanow.pl/?c=714.

  Załączniki

 • Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25227@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MALANÓW

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@malanow.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 13.05.2020 07:37

  odczytano w dniu 13.05.2020 08:43.

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez MALANÓW

  SE.1431.13.2020.ŁN

  Stowarzyszenie

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  sprawa-25227@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W odpowiedzi na Państwa e-maila z dnia 13.05.2020 r. informuję, że nie przekazaliśmy danych wyborców Poczcie Polskiej S.A..

  Z poważaniem

  Łukasz Nowak

  Sekretarz Gminy

  <mailto:kierownikro@malanow.pl> sekretarz@malanow.pl

  +48 667 022 663

  Urząd Gminy w Malanowie

  +48 (63) 288-30-83 wew. 22

  <http://www.malanow.pl/> www.malanow.pl

  Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może zawierać informacje zastrzeżone oraz prawnie chronione. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym adresatem, prosimy o poinformowanie nadawcy o tym fakcie i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami z wszelkich komputerów.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że Administratorem zbieranych i przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Malanowie jest Wójt Gminy Malanów z siedzibą, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z którą można skontaktować się pod adresem mailowym inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz w celu realizacji umów z kontrahentami- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane będą do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Szczegółowa klauzula informacyjna umieszczona została na stronie internetowej pod adresem: http://bip.malanow.pl/?c=714.

  Załączniki