Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARGONIN

  Dzień dobry,

  Urząd Miasta i Gminy Margonin w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek
  o udostępnienie informacji publicznej.

  --
  Katarzyna Wojtecka
  podinspektor ds. ewidencji ludności
  i dowodów osobistych
  tel. 67 28 46 906

  Urząd Miasta i Gminy Margonin
  ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
  tel. 67 28 46 068 / fax 67 28 47 273
  WWW:http://www.margonin.pl
  BIP:http://www.bip.margonin.pl

  Załączniki