'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez NOWE MIASTO n. WARTĄ

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@gmina-nowe-miasto.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:49

  odczytano w dniu 27.04.2020 12:22.

 • odpowiedź dot. udostępnienia spisu wyborców przez NOWE MIASTO n. WARTĄ

  Dzień dobry.

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłyną
  e-mail-em dnia 27 kwietnia 2020 r. przekazuję poniższą informację.

  Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą nie udostępnił Poczcie Polskiej S.A.
  danych osobowych ze spisu wyborców, a ich udostępnienie w przyszłości będzie
  możliwe jedynie w przypadku uchwalenia przez właściwe organy władzy
  publicznej aktów prawa, wskazujących prawidłową podstawę prawną, podmiot i
  cel przetwarzania danych tych danych.

  Z poważaniem

  Małgorzata Grala

  Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą