Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez OPALENICA

  SK.1431.18.2020

  Dzień Dobry.

  W nawiązaniu do poniższego zapytania, informujemy, iż Poczcie Polskiej
  nie zostały przekazane dane o wyborcach.

  Pozdrawiam,
  Tomasz Matusiak
  Sekretarz Gminy
  tel. 667 691 261
  e-mail: sekretarz@opalenica.pl
  Ochrona danych osobowych: _klauzula informacyjna_
  <http://bip.opalenica.pl/opalenica/zasoby/files/um/rodo/obowiazek-informacyjny-klienci-um.pdf>

  Urząd Miejski w Opalenicy <https://www.opalenica.pl>

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną
  Data: Tue, 28 Apr 2020 07:42:12 +0200
  Nadawca: Urząd Miejski w Opalenicy <info@opalenica.pl>
  Adresat: sekretarz@opalenica.pl

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: Mon, 27 Apr 2020 08:49:36 -0000
  Nadawca: sprawa-25251@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Odpowiedź-Do: sprawa-25251@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Adresat: info@opalenica.pl

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o
  wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić
  przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
  r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres
  sprawa-25251@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki