'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez ORCHOWO

  Your message

  To: g.matkowski
  Subject: Wniosek o informację publiczną
  Sent: Monday, April 27, 2020 10:49:36 AM (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

  was read on Monday, April 27, 2020 12:59:50 PM (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris.

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ORCHOWO

  Twoja wiadomość

  Do: g.matkowski@orchowo.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:49

  odczytano w dniu 2020-04-28 11:35.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez ORCHOWO

  Orchowo, dnia 12.05.2020 r.

  WÓJT GMINY ORCHOWO

  S.1431.21.2020

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Szymon Osowski

  Katarzyna Batko-Tołuć

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia.2020 r. informuję, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego - pismo z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr:BPRM.4820.2.3.2020 podpisaną imiennie przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie której to decyzji otrzymaliśmy Informację - Pismo z Poczty Polskiej S.A. z dnia 24.04.2020 opatrzonej podpisami kwalifikowanymi dwóch Członków Zarządu zgodnie z reprezentacją Spółki - Poczta Polska S.A. oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia

  27.04.2020 r. Łukasza Mikołajczyka Nr GW-IV.002.2.2020.3 podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, odnośnie wydania spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Orchowo przekazał Poczcie Polskiej informacje o wyborcach.

  Z poważaniem

  Z up. Wójta Gminy Orchowo

  Grzegorz Matkowski

  Sekretarz Gminy Orchowo

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 12.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25253@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_tT7Wd0b.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Read: Wniosek o informację publiczną przez ORCHOWO

  Your message

  To: g.matkowski
  Subject: Wniosek o informację publiczną
  Sent: Wednesday, June 24, 2020 11:29:18 AM (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

  was read on Wednesday, June 24, 2020 11:58:12 AM (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris.

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ORCHOWO

  Twoja wiadomość

  Do: g.matkowski@orchowo.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-06-24 11:29

  odczytano w dniu 2020-06-24 15:17.