Instytucja: 

OSTRORÓG

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez OSTRORÓG

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:49

  odczytano w dniu 2020-04-27 13:21.

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez OSTRORÓG

  Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu odpowiadając na Wasz wniosek w sprawie przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. informuje, że nie przekazaliśmy takich informacji Poczcie PolskiejS.A.

  Urząd Miasta i Gminy Ostroróg

  Małgorzata Białasik

  Tel. 61 29 31 717

  --

  Klauzula informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg

  Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy Ostroróg reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg, adres: ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg, nr tel. 61 29 31 710. Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w treści dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na serwis systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15 do 22 RODO można wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia powyższych informacji można zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w urzędzie, na stronie BIP - www.ostrorog.biuletyn.net <http://www.ostrorog.biuletyn.net> (zakładka RODO) lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Joanną Dworek: {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Załączniki

  • image001_i4gDOul.jpg