Instytucja: 

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

  Twoja wiadomość

  Do: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:49

  odczytano w dniu 27.04.2020 12:36.

 • odpowiedź przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

  W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, iż na chwilę obecną nie
  przekazano  danych ze spisu wyborców, o które wnioskowała Poczta Polska

  Z poważaniem

  Katarzyna Zaremba

  Kierownik REL

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

  Załączniki

 • Re: odpowiedź przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25258@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

  Twoja wiadomość

  Do: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 11.05.2020 16:19

  odczytano w dniu 12.05.2020 10:20.

 • spisy wyborców przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

  Witam. Odpowiadając na email z dnia 11 maja informuję ,iż do dnia
  dzisiejszego nie udostępniliśmy danych wyborców Poczcie Polskiej. Z
  poważaniem Ewa Mielczarek p.o Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich