Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25263@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wniosek o informację publiczną przez PĘPOWO

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 20.05.2020 roku dotyczące
  przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej informuję, iż ostatecznie
  Urząd Gminy Pępowo przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczpospolitej
  Polskiej nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  --
  Pozdrawiam

  Monika Gierlik
  ref. ds. dowodów osobistych,ewidencji ludności i zarządzania kryzysowego

  --------------------------------------------------------------
  Urząd Gminy Pępowo jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Aby
  się z nami skontaktować możesz napisać list na adres: Urząd Gminy
  Pępowo, ul. St. Nadstawek 6,
  63-830 Pępowo lub e-mail na adres : kas5@poczta.onet.pl. Pani/Pana dane
  osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z działalnością
  urzędu, a także przez okres przedawnienia roszczeń.