Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PIASKI

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@piaski-wlkp.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:49

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:06.

 • informacja publiczna przez PIASKI

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam pismo dot. informacji publicznej.
  --

  Pozdrawiam,
  **Małgorzata Furman
  ** Zastępca Kierownika USC

  *telefon:*(65) 529 54 20*
  e-mail:* m.furman@piaski-wlkp.pl <mailto:m.furman@piaski-wlkp.pl>

  ------------------------------------------------------------------------
  *Gmina Piaski*
  63-820 Piaski, ul. 6 stycznia 1
  NIP 6961750389
  TERYT 3004052

  <http://www.piaski-wlkp.pl/>
  <http://www.bip.piaski-wlkp.pl/>

  /Informujemy, że administratorem danych osobowych nadawców i odbiorów
  korespondencji jest Gmina Piaski z siedzibš przy ul. 6 Stycznia 1,
  63-820 Piaski, reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski. Z
  administratorem można kontaktować się pod nr tel. 65 5719030. Więcej
  informacji na temat przetwarzania danych można znaleŸć pod adresem:
  www.piaski-wlkp.pl w zakładce RODO Klauzula informacyjna.
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach zwišzanych
  z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod
  adresem e-mail k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub piszšc na adres Gmina Piaski,
  ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.

  Wiadomoœć ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będšcego
  jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
  Zakazane jest przeglšdanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne
  wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich
  podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeœli
  otrzymali Państwo tę wiadomoœć przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
  nadawcy i usunięcie jej z komputera.
  __________________________________________________________________________________
  The information transmitted is intended only for the person or entity to
  which it is addressed and may contain confidential or privileged
  material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
  taking of any action in reliance upon, this information by persons or
  entities other than the intended recipient is prohibited. If you
  received this in error, please notify the sender and delete the material
  from your computer. /

  Załączniki

 • Re: informacja publiczna przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25264@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PIASKI

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@piaski-wlkp.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 13.05.2020 06:50

  odczytano w dniu 13.05.2020 08:00.

 • informacja publiczna przez PIASKI

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam pismo dot. informacji publicznej.

  z wyrazami szacunku

  **Małgorzata Furman**
  **

  Zastępca Kierownika USC

  *telefon:*(65) 529 54 20*
  e-mail:* m.furman@piaski-wlkp.pl <mailto:m.furman@piaski-wlkp.pl>

  ------------------------------------------------------------------------
  *Gmina Piaski*
  63-820 Piaski, ul. 6 stycznia 1
  NIP 6961750389
  TERYT 3004052

  <http://www.piaski-wlkp.pl/>
  <http://www.bip.piaski-wlkp.pl/>

  /Informujemy, że administratorem danych osobowych nadawców i odbiorów
  korespondencji jest Gmina Piaski z siedzibš przy ul. 6 Stycznia 1,
  63-820 Piaski, reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski. Z
  administratorem można kontaktować się pod nr tel. 65 5719030. Więcej
  informacji na temat przetwarzania danych można znaleŸć pod adresem:
  www.piaski-wlkp.pl w zakładce RODO Klauzula informacyjna.
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach zwišzanych
  z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod
  adresem e-mail k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub piszšc na adres Gmina Piaski,
  ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.

  Wiadomoœć ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będšcego
  jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
  Zakazane jest przeglšdanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne
  wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich
  podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeœli
  otrzymali Państwo tę wiadomoœć przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
  nadawcy i usunięcie jej z komputera.
  __________________________________________________________________________________
  The information transmitted is intended only for the person or entity to
  which it is addressed and may contain confidential or privileged
  material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
  taking of any action in reliance upon, this information by persons or
  entities other than the intended recipient is prohibited. If you
  received this in error, please notify the sender and delete the material
  from your computer. /

  Załączniki