Instytucja: 

BIELAWA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez BIELAWA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.
  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Urząd Miejski w Bielawie

 • odpowiedź na e-mail [Sprawa#SO.1431.4.2020] przez BIELAWA

  Dokumenty: SO.KW-01180/20
  Znak sprawy: SO.1431.4.2020
  Rej. koresp. wych.: kwe-000060/20
  Wysłane przez: Tomasz Brózdowski

  W odpowiedzi na e-mail z dnia 27 kwietnia 2020 roku uprzejmie informuję, że Urząd Miejski w Bielawie nie przekazał żadnych informacji o wyborcach Poczcie Polskiej. W stanie prawnym obowiązujacym na dzień dzisiejszy (28.04.2020r.), uważamy, że byłoby to działanie niezgodne z przepisami.
  Tomasz Brózdowski
  p.o Kierownik
  Referatu Spraw Obywatelskich
  Urząd Miejski w Bielawie
  74 83 28 725
  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL