Instytucja: 

SUCHY LAS

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • FW: [Spam]FW:_Wniosek_o_informację_publiczną przez None

  Dzień dobry

  Gmina Suchy Las nie przekazała Poczcie Polskiej danych ze spisu wyborców na jej mailowy wniosek. Kolejny wniosek jest procedowany, jutro zostanie przekazana odpowiedź. Ostateczne stanowisko będę mogła przekazać Państwu dopiero po udzieleniu odpowiedzi Wnioskodawcy.

  Z poważaniem

  Kamila Jankowiak

  Kierownik Wydziału Organizacyjnego

  tel.61 8926 445

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Załączniki

  • image001_7GDcOMK.jpg
 • Re: FW: [Spam]FW:_Wniosek_o_informację_publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 27.04.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez SUCHY LAS

  Dzień dobry

  Uprzejmie informuję, że Gmina Suchy Las nie przekazała danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A..

  Z pozdrowieniami

  Kamila Jankowiak

  Kierownik Wydziału Organizacyjnego

  tel.61 8926 445

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Załączniki

  • image001.jpg