Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nr RiP.1431.34.2020 przez ŚRODA WIELKOPOLSKA

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej nr RiP.1431.34.2020.

  Z wyrazami szacunku,

  Mateusz ŒŚlebioda
  *Wydział Rozwoju i Promocji *
  tel.667 907 411
  e-mail: mateusz.slebioda@sroda.wlkp.pl
  <mailto:mateusz.slebioda@sroda.wlkp.pl>
  ________________________________________________
  Herb Œroda *Urząd Miejski w ŒŚrodzie Wielkopolskiej*
  63-000 ŒŚroda Wielkopolska,ul.Daszyńskiego 5
  tel. *61 286 77 00 *, fax.*61 286 77 02 *
  www.sroda.wlkp.pl <http://www.sroda.wlkp.pl>

  Zgodnie z obowiązującym RODO nasz Polityka Prywatnośœci i Klauzula
  informacyjna znajdują się tutaj
  <http://sroda.wlkp.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=1064&strona=1&sub=7>

  Załączniki