Instytucja: 

ŚWIĘCIECHOWA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

2

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez ŚWIĘCIECHOWA

  The message sent on April 27, 2020 8:49:39 AM GMT-00:00 to {{ email }} with subject "Wniosek o informację publiczną" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŚWIĘCIECHOWA

  Witam,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź Wójta Gminy Święciechowa na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  z poważaniem
  Magdalena Jaraczewska-Wieczorek
  Biuro Rady Gminy

  Gmina Święciechowa
  ul. Ułańska 4
  64-115 Święciechowa
  tel. 655 333 519

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  Wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części poufne i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli wiadomość niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo zamierzonym i/lub właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą jej Państwo używać, ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani korzystać z niej. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: {{ email }}, tel. +48 792 304 042.Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania sprawy i prowadzenia korespondencjii/lub w innych celach. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów. Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem: http://bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny.html

  Załączniki

  • 2020.04.28_-_1431.15.2020_Watchdog_Polska.pdf
 • Re: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez ŚWIĘCIECHOWA

  The message sent on May 12, 2020 10:13:01 AM GMT-00:00 to {{ email }} with subject "Wniosek o informację publiczną" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŚWIĘCIECHOWA

  Witam,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź Wójta Gminy na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  z poważaniem
  Magdalena Jaraczewska-Wieczorek
  Biuro Rady Gminy

  Gmina Święciechowa
  ul. Ułańska 4
  64-115 Święciechowa
  tel. 655 333 519

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  Wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części poufne i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli wiadomość niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo zamierzonym i/lub właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą jej Państwo używać, ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani korzystać z niej. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: {{ email }}, tel. +48 792 304 042.Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania sprawy i prowadzenia korespondencjii/lub w innych celach. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów. Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem: http://bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny.html

  Załączniki

  • 2020.05.13_-_1431.19.2020_Watchdog_Polska.pdf