Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez TULISZKÓW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@tuliszkow.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:49

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:56.

 • Odp. informacja publiczna przez TULISZKÓW

  Magdalena Zielińska

  Inspektor

  Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

  Plac Powstańców Styczniowych 1863 r.1

  62-740 Tuliszków

  Tel. 63 279 17 72

  Administratorem danych osobowych jest Gmina i Miasto Tuliszków (pl.
  Powstańców Styczniowych 1863 r.1, 62-740 Tuliszków ) reprezentowana
  przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków. Szczegółowy obowiązek
  informacyjny znajduje się na stronie internetowej:
  http://bip.tuliszkow.pl/ (zakładka Ochrona Danych Osobowych)

  Załączniki