Instytucja: 

BIELICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BIELICE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:50

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:59.

 • informacja publiczna przez BIELICE

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
  dot. przekazania informacji o wyborach Poczcie Polskiej S.A. Urząd
  Gminy Bielice nie udzielił takich informacji z wniosku, który wpłynął
  do Urzędu Gminy Bielice drogą elektroniczna bez podpisu w dniu 23
  kwietnia 2020 roku. Natomiast kolejny wniosek który wpłyną u dniu
  27 kwietnia 2020 roku jest analizowany

  Z poważaniem
  Rafał Perłak
  Inspektor
  Urząd Gminy Bielice
  tel. (91) 5644-235 w.22

 • Re: informacja publiczna przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BIELICE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-13 07:49

  odczytano w dniu 2020-05-13 08:18.

 • uzupełnienie wniosku - Gmina Bielice przez BIELICE

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na doprecyzowanie na Państwa wniosek o udzielenie informacji
  publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 roku, informuję Państwa, że Urząd Gminy
  Bielice przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o
  szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie przekazał danych
  wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Pozdrawiam
  Rafał Perłak
  Urząd Gminy Bielice
  Tel. 91 5644 220 wew. 22