Instytucja: 

BOLESZKOWICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • INFORMACJA PUBLICZNA przez BOLESZKOWICE

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 27 kwietnia 2020 r.
  Urząd Gminy Boleszkowice Ewidencja Ludności informuje, że na dzień
  dzisiejszy nie zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej
  S.A.

  Małgorzata Pacewicz

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  w Boleszkowicach

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Załączniki

  • image001_YoGOhvF.png
 • Re: INFORMACJA PUBLICZNA przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną. przez BOLESZKOWICE

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną w związku z
  doprecyzowaniem odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. ,
  informujemy że Urząd Gminy Boleszkowice nie przekazał danych wyborców
  Poczcie Polskiej S. A. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
  zarządzonych w 2020 r.

  Z poważaniem

  Małgorzata Pacewicz

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  w Boleszkowicach

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Załączniki

  • image002.png