'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BORNE SULINOWO

  Twoja wiadomość

  Do: bornesulinowo@bornesulinowo.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:50

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:46.

 • Sprawa-25362 przez BORNE SULINOWO

  W odpowiedzi na Państwa wniosek złożony w dniu 27 kwietnia 2020r. na
  podstawie art. 10 ust 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  informuję, że na dzień 30.04.2020r. gmina Borne Sulinowo nie przekazała
  Poczcie Polskiej S.A. "danych ze spisu wyborców".

  Z poważaniem

  Beata Czarnecka-Herbaczewska

  Sekretarz gminy

  Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

  Al. Niepodległości 6

  78-449 Borne Sulinowo

  tel. 94 37 34 126