'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CEDYNIA

  Twoja wiadomość

  Do: info@cedynia.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:50

  odczytano w dniu 2020-04-27 12:18.

 • FW: IP 22/ 2020 przez CEDYNIA

  GNR.1431.22.2020.ES

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  sprawa-25365@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-25365@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Cedyni dnia 28.04.2020 r., uprzejmie informuję, że Gmina Cedynia nie przekazała danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Dodatkowo informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej "Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych." Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje prawo żądania udzielenia informacji publicznej o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielenia informacji. Do planów i zamierzeń wyklucza się możliwość zastosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  Obowiązek informacyjny wynikający z RODO znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: http://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1058,ochrona-danych-osobowych-rodo.html.

  Zgodnie z § 8. Zarządzenia nr 94/2016 Burmistrza Cedyni z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat, podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje publiczne udostępnione przez Burmistrza Cedyni ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  Pozdrawiam

  Urząd Miejski w Cedyni

  - - - - - - - - - - - - -

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: <mailto:cedynia@cedynia.pl> cedynia@cedynia.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cedynia - http://bip.cedynia.pl/Article/id,1058.html

  Załączniki

 • Re: FW: IP 22/ 2020 przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o przekazanie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25365@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CEDYNIA

  Twoja wiadomość

  Do: info@cedynia.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-11 12:06

  odczytano w dniu 2020-05-11 12:16.

 • FW: IP 22 uzupełnienie przez CEDYNIA

  GNR.1431.22.2020.ES

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  sprawa-25365@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-25365@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Cedyni dnia 11.05.2020 r., nawiązujący do wcześniejszego wniosku z dnia 28.04.2020 r. i odpowiedzi na niego z dnia 05.05.2020 r. uprzejmie informuję, że Gmina Cedynia nie przekazała danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. przed 9 maja 2020 r.

  Obowiązek informacyjny wynikający z RODO znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: http://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1058,ochrona-danych-osobowych-rodo.html.

  Zgodnie z § 8. Zarządzenia nr 94/2016 Burmistrza Cedyni z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat, podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje publiczne udostępnione przez Burmistrza Cedyni ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

  Otrzymują:

  1. adresat

  2. a/a

  - - - - - - - - - - - - -

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: <mailto:cedynia@cedynia.pl> cedynia@cedynia.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cedynia - http://bip.cedynia.pl/Article/id,1058.html

  Załączniki

 • Dramatyczny krzyk Dominika o pomoc przez CEDYNIA