Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedz na informację publiczną - UM Chociwel przez CHOCIWEL

  W załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek dot. przekazania inf. o
  wyborcach Poczcie Polskiej.

  Sylwia Lewandowska
  kierownik USC Chociwel
  tel. 915622001 wew.113

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Chociwla .
  Wszelkie informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na
  stronie
  www.chociwel.pl

  Załączniki