Instytucja: 

DOBRZANY

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez None

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. o udostępnieniu
  informacji publicznej Urząd Miejski w Dobrzanach informuje, że nie zostały
  przekazane Poczcie Polskiej S.A. informacje o wyborcach tj . spis wyborców.

  Agnieszka Piątkowska

  Kierownik

  Urząd Stanu Cywilnego

  w Dobrzanach

  tel. 91 56 20 201 w.20

  {{ email }}

 • Re: wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez DOBRZANY

  Dzień dobry

  w odpowiedzi na wniosek uprzejmie informuję, że Gmina Dobrzany nie
  dokonała przekazania spisu wyborców naszej gminy.

  Z poważaniem Anna Dumowska, Sekretarz Gminy

  W dniu 2020-05-11 o 21:25, {{ email }} pisze:
  --

  Ilona Nędza
  Inspektor

  Urząd Miejski w Dobrzanach
  ul. Staszica 1
  73-130 Dobrzany
  tel. 915620201

 • spis wyborców przez DOBRZANY

  Dzień dobry

  Uprzejmie informuję, że Gmina Dobrzany nie przekazała Poczcie Polskiej
  S.S. danych wyborców.

  Z poważaniem

  Anna Dumowska