Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Szanowni Państwo,
  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:
  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25386@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez GRYFINO

  Twoja wiadomość

  Do: burmistrz@gryfino.pl
  Temat: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-19 13:11

  odczytano w dniu 2020-05-19 14:33.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez GRYFINO

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 19 maja 2020 roku.

  Pozdrawiam,

  Justyna Satanowska

  z-ca Naczelnika Wydziału

  Urzędu Stanu Cywilnego

  i Spraw Obywatelskich

  Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

  ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

  tel. +48 91 416 20 11, wew. 201

  Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Urzędu Miasta i
  Gminy w Gryfinie i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione.
  Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość
  na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
  usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
  rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz
  Miasta i Gminy Gryfino. Klauzule informacyjne dotyczące zasad przetwarzania
  danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w
  Gryfinie pod adresem <http://bip.gryfino.pl/umgryfino/chapter_108442.asp>
  http://bip.gryfino.pl/umgryfino/chapter_108442.asp

  _____

  Załączniki