Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez IŃSKO

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@insko.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:50

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:58.

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez IŃSKO

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że Gmina Ińsko – do dnia udzielenia poniższej informacji, nie udostępniła Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców.

  Z poważaniem

  Jarosław Leśkiw

  Sekretarz Gminy

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ińsku

  ul. Boh. Warszwy 38

  73-140 Ińsko

  pow. stargardzki

  tel. 91 562 10 26

  Załączniki

 • Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25388@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez IŃSKO

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@insko.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 11.05.2020 15:40

  odczytano w dniu 11.05.2020 15:49.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez IŃSKO

  Dzień dobry.

  Nie – tutejszy urząd nie udostępnił Poczcie Polskiej rejestru wyborców z uwagi na brak podstawy prawnej.

  Z poważaniem

  Jarosław Leśkiw

  Sekretarz Gminy

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ińsku

  ul. Boh. Warszwy 38

  73-140 Ińsko

  pow. stargardzki

  tel. 91 562 10 26