Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja publiczna przez KARLINO

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z wyrazami szacunku

  Ewa Tomczyk

  podinspektor ds. koordynacji działań, kontroli zarządczej i informacji
  turystycznej

  Urząd Miejski

  ul. Jana Pawła II 6

  Karlino 78-230

  tel. 94 311 9513

  Załączniki