Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • dot. u.i.p. przez KRZĘCIN

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  27.04.2020 r. informuję, że Urząd Gminy w Krzęcinie nie przekazywał danych
  ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. zarówno przed jak i po uchwaleniu
  ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

  *Z poważaniem*

  *Inspektor Ochrony Danych*

  *oraz ds. zamówie**ń** publicznych, obs**ł**ugi wniosk**ó**w, skarg *

  *i petycji mieszka**ń**c**ó**w oraz wniosków o udost**ę**pnienie informacji
  publicznej*

  *mgr in**ż**. Dariusz S. Kusal*

  *tel. nr (95) 765 52-28*

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73 -
  231 Krzęcin. Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się poprzez
  email: ochrona.danych@krzecin.pl lub listownie. Informacje dotyczące
  polityki ochrony danych znajdą Państwo tutaj
  <https://krzecin.pl/aktualnosci/dzial/63>. Informacje znajdują się również
  na stronie BIP.