Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Szanowni Państwo,
  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:
  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25406@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez MIELNO

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <um@gmina.mielno.pl> o 2020-05-19 13:12

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-05-19 13:21

 • Fw: Wniosek o informację publiczną przez None

  Szanowni Państwo,
  UM w Mielnie, ze względu na brak podstawy prawnej nie przekazał danych wyborców Gminy Mielno, o które wnioskowała Poczta Polska S.A.
  Z wyrazami szacunku
  Grzegorz Kubiak
  sekretarz Gminy Mielno

  Załączniki

  • logo20mielno.jpg (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez MIELNO

  Szanowni Państwo,
  UM w Mielnie, ze względu na brak podstawy prawnej nie przekazał danych wyborców Gminy Mielno, o które wnioskowała Poczta Polska S.A.
  Z wyrazami szacunku
  Grzegorz Kubiak
  sekretarz Gminy Mielno

  Załączniki