'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek / 31/ przez MIROSŁAWIEC

  Dzień dobry

  w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

  --
  Pozdrawiam
  ------------------------------------------------------------------------
  *Monika Kędzia*
  Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

  Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
  tel: +48 67 259 62 64; +48 67 259 50 42
  *e-mail:* urzad@miroslawiec.pl <mailto:urzad@miroslawiec.pl> ||
  www.miroslawiec.pl <http://www.miroslawiec.pl>
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  Mirosławiec
  ------------------------------------------------------------------------
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informuję, że administratorem
  Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37,
  78-650 Mirosławiec, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.:
  67-25-95-042, adres e-mail: urzad@miroslawiec.pl. Dane osobowe będą
  przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celach związanych z
  komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem, przez okres
  niezbędny do zakończenia komunikacji. W razie konieczności dane mogą być
  udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji
  powyższego celu oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo
  dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu,
  wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne
  jednak brak ich podania uniemożliwi komunikację z Administratorem.

  Załączniki

 • Re: odpowiedź na wniosek / 31/ przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 8.05.2020 r. (przesłanej w godzinach porannych) na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o potwierdzenie, że również 8.05.2020 r. państwa urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25409@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź przez MIROSŁAWIEC

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi Burmistrza Miasta Oława na maila
  z dnia 18.05.2020 r.

  Pozdrawiam

  --
  /Agata Andros/
  /Naczelnik/
  /Wydział Spraw Obywatelskich/
  /tel. 71 3035574/

  Herb
  /Urząd Miejski w Oławie
  Plac Zamkowy 15, 55-200 Oława
  tel. 71 3035501, 71 3035502
  www.um.olawa.pl/

  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Oława.
  Państwa dane przetwarzamy w celu którym Państwo do nas się zwróciliście.
  Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdą
  Państwo na stronie internetowej bip.um.olawa.pl w zakładce Obsługa
  Klienta. Niniejsza korespondencja jest przeznaczona wyłącznie dla
  Adresata. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, informujemy, iż
  ujawnianie, dystrybuowanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji
  jest niedozwolone. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu doręczona
  omyłkowo prosimy o usunięcie jej oraz o niezwłoczny kontakt.

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek przez MIROSŁAWIEC

  Dzień dobry

  w załączniku przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 18.05.2020 r.

  --
  Pozdrawiam
  ------------------------------------------------------------------------
  *Monika Kędzia*
  Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

  Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
  tel: +48 67 259 62 64; +48 67 259 50 42
  *e-mail:* urzad@miroslawiec.pl <mailto:urzad@miroslawiec.pl> ||
  www.miroslawiec.pl <http://www.miroslawiec.pl>
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  Mirosławiec
  ------------------------------------------------------------------------
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informuję, że administratorem
  Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37,
  78-650 Mirosławiec, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.:
  67-25-95-042, adres e-mail: urzad@miroslawiec.pl. Dane osobowe będą
  przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celach związanych z
  komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem, przez okres
  niezbędny do zakończenia komunikacji. W razie konieczności dane mogą być
  udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji
  powyższego celu oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo
  dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu,
  wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne
  jednak brak ich podania uniemożliwi komunikację z Administratorem.

  Załączniki